جمعیت هلال احمر استان مرکزی

دوشنبه 06 تیر 1401
آموزش های همگانی جمعیت هلال احمر مجازی شد.

آموزش های همگانی جمعیت هلال احمر مجازی شد.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: آموزشهای همگانی در جمعیت هلال احمر به صورت غیر حضوری و مجازی و در راستای توسعه سطح آموزش‌ها و ایمنی جامعه برگزار می شود.

آغاز آموزش 50 هزار دانش آموز برای مقابله با حوادث/ لزوم تحقق شعار هر خانواده یک امدادگر

آغاز آموزش 50 هزار دانش آموز برای مقابله با حوادث/ لزوم تحقق شعار هر خانواده یک امدادگر

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی از دوره باز آموزی جهت معلمان و فرهنگیان استان در راستای تفاهم نامه جمعیت هلال احمر و آموزش و پروش خبر داد و گفت: مربیان جمعیت هلال احمر در مرحله اول به 150 نفر از معلمان و فرهنگیان استان آموزش های امداد و کمک های اولیه را ارائه می نمایند.

در راستای تفاهم نامه آموزشی جمعیت هلال احمر و آموزش و پرورش استان صورت گرفت: آموزش 150 نفر از مربیان آموزش و پرورش آغاز شد

در راستای تفاهم نامه آموزشی جمعیت هلال احمر و آموزش و پرورش استان صورت گرفت: آموزش 150 نفر از مربیان آموزش و پرورش آغاز شد

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی از آموزش 150 نفر از معلمان و فرهنگیان استان در راستای تفاهم نامه جمعیت هلال احمر و آموزش و پروش مبنی بر آموزش 50 هزار نفر از دانش آموزان استان خبر داد و گفت: مربیان جمعیت هلال احمر در مرحله اول به 150 نفر از معلمان و فرهنگیان استان آموزش های امداد و کمک های اولیه را ارائه می نمایند.