جمعیت هلال احمر استان مرکزی

یکشنبه 29 فروردین 1400

قابل توجه مراجعین محترم

واکسن هپاتیت B دارای سه نوبت تزریق می باشد
قیمت هر نوبت تزریق ۲۰۰،۰۰۰ ریال
قابل واریز در بانک ملت به
شماره حساب 57669817
کد شناسه 270052


قیمت واکسن مننژیت ۴۰۰،۰۰۰ ریال
قابل واریز در بانک ملت به
شماره حساب 57669817
کد شناسه 270052


ساعت کاری واحد واکسیناسیون:  8 صبح الی 14:30

فایل ها