پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨
در سوره مبارک مائده آیه 32 آمده است: اگر کسی یک نفر را نجات بدهد، زنده کند، انگار همه‌ی مردم را زنده کرده است.
 

ساعت کار داروخانه و مرکز فوریتهای دارویی استان مرکزی  -  اراک


صبح ها :    از ساعت 30/7  لغایت  14

عصرها :    از ساعت 15    لغایت   21