پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨
در سوره مبارک مائده آیه 32 آمده است: اگر کسی یک نفر را نجات بدهد، زنده کند، انگار همه‌ی مردم را زنده کرده است.
 

قابل توجه مراجعین محترم

واکسن هپاتیت B دارای سه نوبت تزریق می باشد
قیمت هر نوبت تزریق ۲۰۰،۰۰۰ ریال
قابل واریز در بانک ملت به
شماره حساب 57669817
کد شناسه 270052


قیمت واکسن مننژیت ۴۰۰،۰۰۰ ریال
قابل واریز در بانک ملت به
شماره حساب 57669817
کد شناسه 270052


ساعت کاری واحد واکسیناسیون:  8 صبح الی 14:30