پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨
در سوره مبارک مائده آیه 32 آمده است: اگر کسی یک نفر را نجات بدهد، زنده کند، انگار همه‌ی مردم را زنده کرده است.
 
قابل توجه مراجعین محترم

جهت ارائه پیشنهادات ، انتقادات و یا شکایات در خصوص ارائه خدمات در جمعیت هلال احمر استان مرکزی به نماینده ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات – آقای محمودی - طبقه همکف مراجعه نمایید و یا نظرات خود را داخل صندوق رسیدگی به شکایات مردمی یا صندوق انتقادات و پیشنهادات قرار دهید.