جمعیت هلال احمر استان مرکزی

یکشنبه 29 فروردین 1400
 ادامه اجرای طرح آمران سلامت با هدف مقابله با ویروس کرونا
توسط اعضای جمعیت هلال احمر استان مرکزی انجام می شود؛

ادامه اجرای طرح آمران سلامت با هدف مقابله با ویروس کرونا

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی از ادامه اجرای طرح آمران سلامت با پیگیری بیشتر توسط اعضای این جمعیت و با هدف مقابله با ویروس کرونا در نقاط پرتردد استان خبر داد.