جمعیت هلال احمر استان مرکزی

جمعه 08 مهر 1401

تولد هلال مهربانی در پایتخت صنعت ایران


جمعیت شیر و خورشید سرخ اراک در سال 1326شمسی تاسیس که تا سال 1336 فاقد ساختمان و زمین ملکی بوده و  تا سال 1352 فعالیت آن منحصر به خرید دارو و اهداء به بیماران مستمند و یا دادن مبلغ مختصری جهت کسب معاش به افراد بی بضاعت و بالاخره در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله و امثال آنها انجام کمکهای امدادی به آسیب دیدگان اینگونه حوادث و سوانح بوده است که از اوایل سال1336 با کوشش و جدیت بی دریغ مرحوم سید رضا شکرایی  رسما فعالیت خود را آغاز نمود.
همزمان با ايجاد شعب مختلف جمعيت در كشور‏جمعيت هلال احمر استان مركزي در سال 1327 تاسيس و فعاليتهاي امداد و نجات خود را  درساختمان شماره يك (شير خورشيد سابق اراك)موقوفه مرحوم رضا شكرايي شروع و پس از آن حوزه هاي درمان و توانبخشي ،جوانان و داوطلبان فعاليتهاي خود را شروع كردند.

 

شماره تماس: 2-32226031-086

پست الکترونیکی: markazi@rcs.ir

دورنگار: 32247238-086

فایل ها